Monday, February 14, 2011

Sukan Tara

Hahaha , sedak m0lek sukan tara xd . deh deh deh ?? haw aku . sedak lar jug0k . 0re tin0 main l0mpat jauh ngn l0ntar peluru . sum0 aku bulih markah penuh . ganah 0p ?? dk pun . aku wk main2 jah . ta sgk0 bulih . hahaha *k0ya m0lek bunyi ..

Gi k0l 2 . tp kakah Fiezah mai awal tum0 .. Pah g lar padey . g san0 duk bw0h p0k0k smbil dgr lagu bef0re tggu ckgu mari .. ph ?? kul 2 lebih d0h lar .. g main l0ntar peluru . panah n0k mapuh .. duk kecek2 ngn Sarah , Lami n bud0k2 lain . fuhh !! snap picha pul0k . hahaha , pah ?? err , g beli air . time nih aku suk0 gil0 , bena kea , aku beli d0h s0r air .. ph ?? g duk pak sep2 nhi kupul .. lami pun aj0k sarah g beli air , aku pun nyibuk ug0k na ikut . hahaha , menasab0h !! aku kea nih .. lalala !! pah ?? sapa keda kak yah uww , ad0 s0re jate uww . Aku jarey kelih lar di0 tuh , f0rm brap0 pun aku d0k hau .. 

He : kak yah !! nk air mil0 s0r ,
Aku : Say0 dluh .. werkk !!
He : werkk !! bulih say0 dluh ..
Aku : wess duit siya !!
He : esk lar esk
Aku : esk gap0 pul0k ?? awk 0re man0 kl0h esk ?? hahaha
He : haha , ai rabu . kit0 jup0 padey , awk lari derah say0 lanj0 awk air siya .
Aku : hahaha , tatau r tuh .

Di0 pun wk tubik duit siya .. ph h0l0r kakku . lalala !!~

He : h0h !! amik lar
Aku : aishhh ~ gura jah heh .
He : tik0 0re baik nih t0k sea pul0k
Aku : sgguh nih ?
He : h0r ..
Sarah : mari kakku r dyla 
He : sibuk y0w .. h0h , pak lar
Sarah : natey bud0k !
Aku : sgguh nih ?
He : h0m larf !!
Aku : m0 kasih !! nnty ai rabu 0re gaty
He : t0k s0h lar , p gk jnji ai rabu nih ken0 lari derah
Aku : hahaha , insyaAllah !!
He : bereh3 !!

Sed0 m0lek dih ?? hahaha , utum m0lek . Aku gura jah . ta sek0r y0w wi sgguh . Aku pun ? g lar beli air s0r lagih . lalala !! ph ?? g pak saem2 Sarah . duk wk sumak sep2 y0w . ph ?? sarah gi mit0k duit ngn saem y0w . aku pul0k ?? sup0w lar ~

Aku : wess !! ejah duit siya .. aku pinjey , ph aku bayar r .
She : mu nk beli air k0w ?
Aku : h0r
She : beli kakku etek
Aku : m0 kasih !! nnty aku bayar mula
Dhilah : mu ugut saem aku
Aku : bg0m mu !! aku pinje duit di0 jh b0d0 !!
She : ai rabu nih bayar mula deh ?
Aku : h0m !! bayar 5ya ehh
She : baguh
Aku : byr lim0 ya , baki 4ya wak mai mula . hahaha

y0w pun h0l0r lar duit .. hahaha !! weyy lar !! utum ny0w lar aku ainih. jgn pkir pelik >.< .. aku bukey ny0w lapa pun duit 0re , aku ad0 d0h bena .. malah nk wk tubik duit .. hahaha , ng0k ngek !!!

Lepah bulih pitih tuh , aku pun g lar pak ckgu , nk g amik air free .. hahaha !! bguh dih ?? lalala !!~ jimat pitih aku . pah ptih h0k aku amik ngn y0w tuh aku wi mula ai rabu nih . lalala !!~ pegey saj0 , gun0 d0k . hahaha

L0mpat jauh ?? aku bulih 2markah .. w0ooo !! ta sangk0 aku .. skl0h bulih 1markah jah .. Ph l0ntar peluru ?? aku bulih 2 markah ug0k .. skl0 aku batal . hahaha !! aku kea nih .. ganah pad0 0re lain , lalala !! ph ?? err , cikgu amik nm0 aku , ehem ehem .. aku main saj02 , nnty kej0hanan aku amik lumb0 lari jah .. l0mpat jauh ngn l0ntar peluru aku ta amik . s0 ?? ta sabek ngn aku lar . h0h0h0 !! xd kea , PK KO tegur aku . hahahaha

Dia : nih bkp0 paka bju itey ? awk kea tau wan0 itey penyerap hab0 .
Aku : (wk muk0w sedih + nk ti0k) say0 tad0k baju cikgu ..
Dia : awk miskin k0w ??
Aku : baju say0 d0k jup0w ( muk0 sedih lagih )
Dia : ish ish ish .. ai rabu nih say0 nk tg0k awk paka baju sukey ..
Aku : ( kembali hepy ) hahaha , bereh b0ss !!
Dia : bereh bereh lar !! say0 tea lam0 kea 
Aku : baj0 padey cikgu ..
Dia : nuh tg0k 0re ungga nuh ..
Aku : di0 lari sel0w jah cikgu ..

Hahahaha , meme by0k kecek sgguh aku ainih duk padey . wak gil0 0ksey . tebing sal0h skit ny0w glepar d0dey2 atah tg0h2 padey gk . berak lar wess .. Time t0 balik !! yeahh

Yati : La , acu mu tera tegur cikgu tuh ??
Aku : sap0 ?? papa r0ck 0w ?? ( Cikgu Zaharani )
Yati : h0r 
Aku : hehh !! sugardaddy aku tuh ..
yati : hahaha , gil0 mu !!
Aku : cikgu !! semak cikgu hari nih .. keney say0 !
Cikgu : say0 semak s0pm0 ..
Aku : cikgu gk taleh say0 puji . bgg0 lalu .. tuhey mar0f 0re h0k riak nih ckgu , haha
Cikgu : aku d0k nipu , mug0w barey jl0w tuh gk . tuh bini aku sayey kakku
Aku : ph t0k laki say0 ?? d0k sayey say0 ??
Cikgu : sibuk nk k0w gwe .. blajar sgguh gk dlu ..
Yati : hahaha ~ buu ! padey muk0w
Aku : 0l0h nipu jah cikgu , say0 ta gwe . gwe un say0 ta pehey g0r skr0w 
Cikgu : hahaha , mu ta reti gwe ?? d0k cy0w aku gk
Aku : sgguh cikgu !! haha
Cikgu : Alhamdulillah , muk0w p0k2 mu nih nipu lak0 kalu bab2 gwe gk
Aku : bukey say0 r tapi gk

Huh ==' .. t0l0l m0lek ckgu .. nasab0h ny0w guth . lalala !! happening gil0 ehh , ph ?? blik aku balik ngn Yati .. lalala !! byee ~ muahhxx

Terima Kasih . . Datang Lagi


Thanks For Reading . ILY !!

No comments:

Post a Comment